David Douglas Mayaprofetiene 2012 (250,-kr inkl.porto)

Mayaenes langtidskalender fra 3114 f.Kr. varsler verdens undergang samtidig med at den selv slutter, 21.12.2012. Men hva som menes med undergang hersker det ulike meninger om: apokalypse eller global bevissthetsoppvåkning? Boken forteller deg hva mayafolket mener kan skje.

Mange av mysteriene hos mayafolket i Mellom-Amerika har de siste hundre årene blitt avdekket. Det kanskje største mysteriet av dem alle er den forbløffende nøyaktige langtidskalenderen deres. Denne kalenderen slutter ved vintersolverv 2012. Boken gir innsikt i den gamle mayakulturen og hva som muligens kanskje i vår tid ifølge mayafolkets forutsigelser. Har register.

ADHD piller på avveie

Boka om ADHD er en beretning som dokumenterer overgrep og som stiller en rekke vesentlige spørsmål. Forfatterne mener den norske skole og foreldrene må ta en stor del av ansvaret for at barn og unge tvinges til å innta tabletter for å tilpasse seg samfunnets normer. Hovedansvaret må derimot Stortinget og politikerne bære. Hvis alle barn til slutt skal få en diagnose, enten ved at de er for aktive eller ved at de er for lite aktive, da bærer det galt av sted. Det er det som akkurat nå er i ferd med å skje. Denne boka belyser en skamplett innenfor norsk helsevesen. Aage Georg Sivertsen og Joar Tranøy brenner for det urettferdige. Sist de utgav bok sammen var i 1997. Da skrev de om hvordan norske tatere ble utryddet fra storsamfunnet. Det var en bok som fikk stor oppmerksomhet og som førte til at både Stortinget og den norske kirke kom med en offentlig unnskyldning overfor det reisendes folk.

Min pris 230,-kr inkl porto

The day before disclosure DVD

Denne banebrytende dokumentaren tar et dypdykk i UFO-fenomenets historie, og presenterer et overveldende innblikk i hva som egentlig foregår. Den diskuterer ringvirkningene av Disclosure, og hvordan denne avsløringen vil kunne komme til å påvirke vår egen fremtid.

Apokryfe evangelier/Tomasevangeliet

- Apokryfe betyr skjult. De apokryfe evangeliene ble ofte holdt skjult av de ortodokse kristne, og fordømt som kjetterske. Men også tilhengerne av disse skriftene kalte dem apokryfe, i betydningen hemmelig. Da var de skrifter som ga skjult visdom til de innvidde, sier redaktørene Halvor Moxnes og Einar Thomassen:- En arbeidstittel på dette bindet var “Bibelen vi ikke fikk”. Hvorfor ble et skrift som Thomasevangeliet fordømt og deretter fullstendig glemt helt frem til vår egen tid?

HALVOR MOXNES er professor i teologi ved Universitetet i Oslo. Han har særlig arbeidet med den historiske Jesus og urkristendommen i konteksten av gresk-romersk kultur. EINAR THOMASSEN er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen, med hovedfeltet antikkens og Midtøstens religionshistorie. Moxnes har skrevet det innledende essayet til Apokryfe evangelier, mens Thomassen har oversatt de tretten evangeliene direkte fra gresk, koptisk og latin. Alf van der Hagen har intervjuet dem.

KORNSIRKLER Underverk i åkeren av Eva-Marie Brekkestø

Denne oppfølgeren til Brekkestøs første bok om fenomenet er tre ganger tykkere, går mer i dybden og tar for seg flere emner. Med over 50 øyenvitneskildringer, grundig historisk dokumentasjon, geometriske analyser og

Nornens beretning av Synnøve Fjellbakk Taftø 2008

Nornens beretning av Synnøve Fjellbakk Taftø 2008 Til Velaug og Thore

Når var det jeg oppdaget at alt ikke var som det skulle være i

Den tidløse visdomslære Verdenslæreren Maitreya sier:

”Når du ser og hører Meg, vil du forstå at du lenge har kjent til de Sannheter som Jeg ytrer – Disse enkle Sannheter, Mine venner, er fundamentet for all eksistens: Fordeling og Rettferdighet – Brorskap og Frihet, er ikke nye begreper. Fra tidenes morgen har menneskeheten knyttet sine aspirasjoner til disse kallende stjerner. Nå, Mine venner, skal vi forankre dem i verden.”

Hentet fra heftet Den tidløse visdomslære – en introduksjon til menneskehetens åndelige arv, utgitt av Share International Foundation, 1996.

2010 WILTSHIRE CROP CIRCLES Musikk og bilder av Egil Fylling

Komponist Egil Fyllling har produsert en en poetisk film med lutfotos og film av noen av 2010-sesongens vakreste engelske formasjoner. Fyllings bilder er akkompagnert av hans egen spesialkomponerte musikk. Filmen byr også på generell informasjon om kornsirkelfenomenet.

The Norwegian composer Egil Fylling has produced a poetic film with aerials and video of some of the most beautiful formations from the 2010 season. His aerial photography is accompanied by Fylling’s specially composed music. The film also presents general information about the crop circle phenomenon.

De globale kriser og den gryende oppvåkning av - Rolf Kenneth Aristos ...- Rolf Kenneth Aristos ...

Boken foreligger nå i 7. utgave, og har fått bifallsytringer av Erik Dammann, Steinar Lem, Gunnar Garbo og Roar Bjønnes. Ca. 180 sider. Den kan bestilles via Kolofon AS for 250 kr. Boken inneholder 18 små fargeportretter av moderne globale helter.kjøp her

Her følger innholdsregister og sammendrag for utgave 8 som jeg holder på med:

Skolerett Historien om Arnold Juklerød av Thore Lie

Arnold Juklerød ble tvangsinnlagt på Gaustad sykehus 22.11.1971 og møtte ved innleggelsen dir. / professor Ørnulv Ødegård. Siden ble han ”behandlet” av en serie av Gaustads ansatte. En av ”behandlerne” kom tidlig med denne uttalelsen: ”Du må lære å forstå at skal du kunne tilpasse deg dagens samfunn så må du være mer fleksibel når det gjelder sannheten”. Juklerød svarte: ”Dagens korrupte samfunn? Kan du konkret påpeke noe unormalt i det jeg sier og skriver?” Psykiateren: ”Det normale kan være å bli unormal!” Juklerød: ”Nå må du gi deg, det normale er og blir normalt” og videre fra Juklerød: ”Men det kan bli og har blitt så mye unormalitet i samfunnet at det normale blir karakterisert som unormalt, og det unormale blir karakterisert som det normale.” Psykiaterne skjønner ikke at sannheten er det som varer lengst! Sic!

Dette fører meg videre til Bibelen som var Juklerøds rettesnor i livet (Juklerød var jo en forkynner i Frikirken i sitt hjemdistrikt før psykiaterne tok ham) – og han førte meg videre inn i Guds Ord og jeg er ham (av flere) stor takk skyldig for min tro på Jesus Kristus og Guds Ord i dag. Og i Salmenes bok, salme nr. 41 versene (7 – 13) minner meg om Juklerøds rettferdighetskamp på Gaustad.

Makten bak makten av Per-Aslak Ertresvåg

Verdenshistorien slik den blir fortalt er falsk. Det som skjules og som forfatteren avdekker, er krøniken om Makten bak makten, om klanen som sto bak og beriket seg på det økonomiske sammenbruddet i 1929, som planla både 1. og 2. verdenskrig, som finansierte både kommunismen i Russland og Hitlers opprustning.

Samtidig er det historien om Den nye verdensorden og globaliseringen. Begivenheter som drives fram av superrike maktmennesker. Markedstilpasningen, oppløsningen av gamle verdier og nasjonalstatens svekkelse, er biter i en planlagt totalitær verdensstat. Verden blir skrudd sammen på en ny måte, hvor tidligere regler for rett og urett ikke lenger gjelder.

Du er jeg - 1993 av Gry Jannicke Jarlum

Boken ble en bestselger i Norge og solgte 20.000 eksemplarer. Om boken: Gry Jannicke Jarlum hadde i 1992 en sterk ufo-opplevelse, og en stund etter den fikk hun evnen til å skrive automatskrift. På spørsmål får hun svar i automatskrift, og tar opp temaer som reinkarnasjon, religion, seksualisering, sorg, sykdom, tankenes kraft, politikk, fattigdom, rikdom, liv på andre planeter og mye mer. Hvorfor er vi her på jorden? I automatskrift kommer svaret: “Menneskene på jorden i dag er i virkeligheten sjeler som ikke klarte sin oppgave på andre planeter. Det var et eksperiment å samle alle de svake sjelene sammen på ett sted å gi dem en ny sjanse.” Gry Jannicke Jarlum har også skrevet sangtekster i automatskrift, og hun har satt melodi til. Bak i boken ligger en cd-plate med disse sangene innspilt av henne selv i eget studio.

Kjøpes HER

"Jordens fjernhistorie i et nytt lys"

forfattet av ingeniør Rune Øverby, som har forsket 25 år på temaet “kontakter til utenomjordiske” og de konkrete opplysninger fra dette vedr. vår kosmiske historie:

BAKSIDETEKSTEN: (omslaget her over er innscannet med lav oppløsning for å redusere nedlastningstiden av dokumentet)

"Alt du ikke får vite om ADHD og Ritalin"

Er den eneste boken på norsk som gir deg nøytrale opplysninger om emnet. Her får du lese om hvordan man begynte å bruke Ritalin til barn, hva Ritalin er og hvilke virkninger dette midlet har på kropp og hjerne, om hvordan diagnosen ADHD ble til, om ‘lykkepiller’ (SSRI) og om hjernens overføringsstoffer, først og fremst serotonin og dopamin. Boken ble første gang utgitt i 2003. Dette er en VIKTIG bok for deg som vil vite mer om hva ADHD er og hva medisinering betyr, særlig dersom du har barn i skolealder som har fått diagnosen.

5.utgave av boken er kommet ut høsten 2010 og har med de siste, nyeste opplysningene.

Hva legevitenskapen ikke vil du skal vite

Dette er en e.bok, som foreløpig ikke finnes i noen papirutgave.

Hvordan ta tilbake kontrollen over din egen helse?

Dødelige Bivirkninger Bekjennelser fra en Legemiddel-Direktør

”Boken du nå skal lese om er på alle måter spennende lesning, både for den vanlige mann i gata og om du er lege, vitenskapsmann, journalist eller sykepleier, altså uavhengig av din yrkesretning. Denne vil på mange områder avsløre en ny verden for deg. Boken er skrevet på en engasjerende måte med forfatterens egne livshistorier gjennom 35 års erfaring i farmasøytisk industri. Den avslører korrupsjon, svindel og farlige preparater på markedet som forfatteren selv var del i eller observerte i sitt arbeid. Du vil bli forbløffet, du vil bli glad, du vil bli sint og du vil få nytt håp. Viktigst av alt, du vil sitte igjen med en økt bevissthet rundt helse og helsevesen og hvordan du kan beskytte deg selv. Vi har valgt å publisere denne boken på norsk fordi denne kunnskapen MÅ ut til folket og den kommer fra rett person. Jeg er klar over at boken er såpass avslørende at den hos korrupte selskap og personer vil anses farlig for deres virksomhet, men dette kan ikke stoppe sannheten i å komme frem. Vi er derfor forberedt på å lede an i en kamp for alles helsefrihet og håper du som leser dette vil følge med. Jeg ønsker inderlig å se et paradigmeskifte i hvordan vi tenker helse og livsstil og jeg vet mange av dere som leser dette har det samme ønsket. Denne boken anser jeg som en spydspiss mot en ny og bedre forståelse av helse og vårt helsevesen i dag og boken gir derfor grunnlag for en liten revolusjon i seg selv. Den må leses!”

Drap, løgn og fortielse av Rita E. Reistad

En varm og solrik dag i mai 2003 ble 26 år gamle Trond Martin Reistad henrettet på åpen gate av seks pistolskudd. Politiets etterforskning hevdet nødverge som motiv for drapet, mens dommen konkluderte med at drapsmannen oppsøkte Trond Martin for å drepe han. Våpenet ble aldri funnet. Politiet ønsket ikke å etterforske saken videre. Det egentlig motivet for drapet ble aldri avklart. Offerets mor har en sterk mistanke om at bakmenn står bak, men at de beskyttes av politiet. Politiet er unnvikende og gir så mange urikt-ige opplysninger i saken at det må ligge noe under. Har politiet selv vært involvert? Hun setter himmel og jord i bevegelse for å finne det ut. Dette er en gripende historie om en mors kamp for å finne årsaken til drapet på sin sønn. Samtidig forteller historien oss mye om det å være voldsoffer i et samfunn der overgriperen har større rettssikkerhet enn offeret. Psykologen Atle Dyregrov har hevdet at det å miste et barn ved drap, er den største krise av alle kriser. Hvor finnes hjelp og støtte til en som har opplevd at ens eget barn blir skutt og drept? Hvordan møtes et menneske som har fått sjokk? Og hvor kontrollert må man være for ikke å bli betraktet som utilregnelig og ustabil?

Kjøpes HER

Skjulte verdener av Rauna-Leena Luukanen-Kilde

Skjulte verdener er internasjonal bestselger forfatter Dr. Rauni-Leena Luukanen–Kilde sin femte bok utgitt i Norge. Hennes første bok fra 1984 – Det finnes ingen død er oversatt til seks språk og solgt i 170000 eksemplarer. Hun er også med i boka Who’s Who in the World.

I denne boken behandler hun egne erfaringer og finske kontaktpersoners positive opplevelser med utenomjordiske. Hun tar også et oppgjør med hemmelige tjenesters uetiske arbeidsmetoder i sin skjulte krig mot sivilbefolkningen samt militære myndigheters framferd og menneskerasens fremtid. Utrolige hemmelige mindcontrol-metoder via data og satelitter gir muligheten til å lese menneskers tankesignaler, drømmer og underbevissthet. Hvordan man kan styre menneskers hjerneaktivitet, oppførsel, holdninger og skjebner.

Per-Aslak Ertresvåg: SOV, mitt lille Norge (2008) Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre

Innledning. Per-Aslak Ertresvåg (f. 1931) fikk i mars 2006 utgitt den første norske boken om New World Order (NWO)-kabalen, dens historie, konspirasjoner og mål: Makten bak makten (Koloritt Forlag). Bokens Del 1 beskriver det euro-amerikanske oligarkiet – ledet av Rothschild-dynastiet i Europa og av Rockefeller-dynastiet i USA – og de viktigste NWO-institusjoner som har styrt Vestens historie de siste hundre årene. Bokens Del 2 er mer spekulativ, og består i dykk ned i diverse komplotter, trender og samfunnssymptomer som forfatteren mener at NWO-kabalen står bak. Boken har en journalistisk form, det er ingen akademisk avhandling.

Ertresvåg har i over 50 år vært pressemann. Han har bl.a. vært politisk medarbeider i VG, korrespondent i Brussel under EF-forhandlingene 1970-72, senere medlem av Korvald­regjeringens infogruppe om EF, og redaktør av Venstres Pressekontor der han startet ukeavisen Vår Fremtid. Han bygde opp og ble sjefsredaktør for den norske avdelingen av Inter Press Service (IPS). Han har utgitt flere bøker, samt forelest ved DH-skoler og universiteter i inn- og utland (Frankrike og USA).

Tors hammer Geofysiske våpen, en realitet eller science-fiction?

«Bare noen få nordmenn har hørt om haarp-teknologi. Enda færre av dem har hørt om denne teknologiens negative sider for planeten Jorden og dens livsformer. Nesten ingen vet om at det finnes haarp-anlegg på norsk jord.

Forlaget Mitt presenterer: MUSIKKENS MAKT & den Nye Verdensorden en bok av Tore Sognefest

Musikkens Makt og Den Nye Verdensorden tar utgangspunkt i noe vi alle kjenner – musikk – og viser hvordan musikken opp gjennom alle tider har virket på menneskene som et universelt språk. Boken tar opp temaer og fenomener i spenningsforholdet mellom samfunn, historie, politikk og religion

SPØRSMÅL SOM STILLES I BOKEN…?

* Rock- og pop-industrien fra 1950-tallet til i dag: Hvilke verdier og filosofier markedsføres gjennom denne? * Hvordan musikk og rytme virker rent fysisk på menneskekroppen * Om spiritisme og okkultisme innen musikk. Hvilke budskaper formidles? * Forholdet mellom satanisme, magi og musikk. * Baklengs maskering: Tilfeldighet, bevisst gimmick, eller et spill fra åndeverden? Demoner – finnes de? * New Age -musikk og psykedelisk musikk, hva er det? * Musikkbransjen – hvilke ideologiske interesser ligger bak? * Konspirasjon mot en ny verdensorden og en ny samfunnsstyring. EU’s rolle. Blir vi manipulert til å godta en utvikling vi egentlig ikke ønsker? * Okkultismens og magiens opphav. * Frimureriets rolle og opphav. * Tankekontroll * Trosbevegelsens bakgrunn og rolle. * Bruk av musikk innen den økumeniske og karismatiske bevegelsen. Brukes musikk som et bevisst middel for å oppnå enhet? Musikkens religiøse makt. * “Demonbesettelse” i kristen regi? Om trosbevegelsen * Dyrets merke, en ”kvasi-religiøs” gimmick innen tungrock, eller et aktuelt, bibelsk fenomen?
  • Maria-åpenbaringer – hva er det?
Hele 250 sider

Rune Øverby skriver om: Tore Alfstad og hans bok: "En alternativ kosmologi"

bilde av Tore og “lyttende damer” fra alternativ-festivalen 2007 i Hurdal – der Rune Ø og Tore holdt et foredrag om romfolkskontakter etc. Tore er også innbudt til festivalen i -08 på Dovrefjell Hotell.

BokSalg

Følges av 8 medlemmer.

Boksalg forretningsidé er å samle flest mulig bøker innenfor sjangeren allternativ, som du vanligvis ikke får kjøpt overalt ellers på ett og samme sted. Dette fordi du som kunde skal få et oversiktlig bilde over hvilke bøker som finnes innenfor de forskjellige allternativ kategoriene. Noe som gjør det enkelt å få tak i akkurat den boka som passer deg og din interesse best. Mer om sonen

Origo BokSalg er en sone på Origo. Les mer
Annonse