Nornens beretning av Synnøve Fjellbakk Taftø 2008

Nornens beretning av Synnøve Fjellbakk Taftø 2008 Til Velaug og Thore

Når var det jeg oppdaget at alt ikke var som det skulle være i
den norske statsforvaltningen? Allerede i barndommen hørte
jeg om litt av hvert, oppvokst som jeg var i årene like etter
krigen, men det var i 1975 at det gikk opp for meg at de
verdier som jeg holdt for hellige var i overhengende fare.
Jeg var faglærer ved Kongsvegen vgs og der kom jeg over et
stortingsdokument som sjokkerte meg. Det var et forslag om
midlertidig innvandringsstopp. Utad forsøkte forfatteren å få
det til å se ut som om det var et sosialt tiltak, men for meg
var det øyeblikkelig klart at forslaget, om det ble vedtatt,
ville forandre en helt vesentlig grunnforutsetning. Etter norsk
rett har det til alle tider vært nabolaget som har hatt rett til å
bestemme hvem som skulle få slutte seg til samfunnet.
Dersom en av samfunnets medlemmer tar en fremmed i sitt
hus og sørger for vedkommende, er det hevdvunnen kutyme
at han eller hun får bli sålenge lover og regler blir fulgt. I
stortingsdokumentet var dette snudd helt på hodet. Statsansatte
skulle bestemme hvem som skulle få komme til
landet og så skulle kommunene tilpliktes å fø og kle disse
utvalgte innvandrerne. For meg var dette et dobbelt brudd på
de mest elementære menneskerettighetene for det første ved
at Den personlige frihet, retten til fritt og uantastet å vandre

Psykiatrisk sykepleier Audhild Østgård og Lars Rønbeck intervjuer Synnøve Fjellbakk Taftø 26. mai 2010 mens hun er tvangsinnlagt på Nordland Psykiatriske Sykehus.
Lytt til samtalen
Politisk fange Synnøve Fjellbakk Taftø – Del 1

Politisk fange Synnøve Fjellbakk Taftø – Del 2

Politisk fange Synnøve Fjellbakk Taftø – Del 3

Utdrag fra kapittel

5

om i verden, ble suspendert og for det andre ved at
stortingsrepresentanter ble oppfordret til å vedta plikter for kommunene som grovt krenket det lokale selvstyret. Der og
da besluttet jeg å prøve å identifisere den eller de personer
som sto bak denne uhyrligheten. Det var bakgrunnen for at
jeg i 1977 søkte aspirantopptaket i UD.

I New York traff jeg Bjarne Lindstrøm for første gang. Jeg
skammet meg over å være norsk da jeg så hvordan Lindstrøm
svinset og svanset for å oppfylle det minste vink fra sine
oppdragsgivere, USAs og Israels delegasjoner. En dag da jeg
stod sammen med en østerriksk kollega og så på hvordan
Lindstrøm opererte, spurte hun: «Your Mr. Lindstrom, is he a
Jew?» «I don’t know, but he certainly operates like one»,
smilte jeg tilbake.

14

Mange år senere ble jeg klar over at Bjarne Lindstrøm er den
personen jeg har vært på utkikk etter helt siden jeg leste det
famøse stortingsdokumentet i 1975. Innvandringsstoppen ble
innført for å danne basis for Norges deltagelse i FNs
kvoteflyktningsprogram, det mest menneskerettsfiendtlige av
alle FNs menneskerettsstridige programmer. Dette
programmet er laget for å bistå de landene som har
innvandringskvoter, først og fremst USA. I min tid i
diplomatiet fungerte programmet slik: Først fikk de store
innvandringslandene (USA, Canada og Australia) finkjemme
flyktningeleirene og velge ut de innvandrerne de ville ha.
Resten fikk beskjed om å søke andre land som deltok i
kvoteflyktningsprogrammet, men ikke Norge. Til vårt land
sendte UNHCR søknad på vegne av de som ingen land ville
ha, såsom psykiatriske kasus, voldelige personer,
opprørsledere og barn under tolv år. Norges deltakelse i FNs
kvoteflyktningsprogram ble aldri tatt opp til drøfting i
Stortinget. Bjarne Lindstrøm og hans kumpaner sørget for at
en bevilgning til dette programmet ble satt opp i UDs
budsjett, og dermed var de i gang med sin menneskehandel.
Jeg er sjokkert over hvor lett det har vært å narre den
offentlige opinion til å mene at flyktninger som tilhandles oss

15

under Lindstrøms menneskehandels-program er mer
beskyttelsesverdige enn de personer som utøver sin
grunnleggende rett til å vandre inn i vårt land for å søke seg
en make, et sted å slå seg ned eller et samfunn å slutte seg til.
FNs kvote-flyktningprogram er kjernen i et djevelsk system
som skaper og opprettholder krig og konflikter. Vil vi
fremme fredens sak, bør vi øyeblikkelig melde oss ut.

Men diplomater av Bjarne Lindstrøms type har aldri vært
opptatt av å skape fred. De er lydige tjenere for de krefter
som skaper krig og konflikter og har ingen anelse om hva
som er grunnleggende menneskerettigheter. De har helt ut
adoptert jesuittenes doktrine om at hensikten helliger midlet
og arbeider hver dag for at menneskeheten skal reduseres til
Human Resourses, en produksjonsfaktor i Kapitalens
djevelske system.

I 1981 var Bjarne Lindstrøm for meg bare en av de mange
UD-tjenestemenn som opptrådte under generalforsamlingen.
Han prøvde å involvere meg i sine lugubre forehavender. Jeg
avslo. Bjarne Lindstrøm truet med å rapportere meg for
ordrenekt, jeg svarte at jeg tok ordrer bare fra ambassadøren.
”Men jeg er byråsjef i 1. politiske kontor og kan gi ordre til
ambassadøren”, sa Lindstrøm. Det får du si til Ole Ålgård og
ikke til meg, var svaret. Dengang så jeg på Bjarne Lindstrøm
som en overivrig tulling som var villig til hva som helst for å
avansere på karrierestigen, men som ikke hadde intellektuell
kapasitet til å anrette større skade. Nå vet jeg bedre. Nest
etter Terje Wold, Jens Christian Hauge og Erik Solem er det
ingen som etter 2. verdenskrig har anrettet større skade på det
norske rettssystemet enn Bjarne Lindstrøm.

*
Ta kontakt med carl andreas hope rydsaa
carlrydsaa@hotmail.com
mobil:41 55 80 56
Bestiller du fra meg samles bøker fra forskjellige forlag på en ordre du betaler en porto, og kan spare inn hele portoen.

Leverer gratis til Mo I Rana

“Den gyldne regelen blir ikke betal mer en du må”

Pris: 300,-kr inkludert porto, kan ordnes med signatur til og fra til samme pris.
Kjøpes kun HER.
Overskuddet går til flere bokutgivelser.*

Få bøker igjen nå dvs rundt 50 stk

Det Skjulte Norge – Første sending Del 1 – Radio Modum

ALFA, eller ALPHA, er et ord som Ronald Bye hadde hört i forbindelse med “den hemmelige etterretningstjenesten i Norge. Han trodde det var navnet på den hemmelige gruppen.
Sannheten omkring ALPHA må ikke komme ut, fordi denne gruppen er “vokterene” av energier som noen mennesker naturlig har, andre naturlig tilegner seg, og igjen andre mennesker får som en fölge av bruk og eller misbruk av stoffer som klassifiseres som narkotika.”HER":http://www.irpt.info/rapport_kem.html
Rikets tilstand – Kappløpet om hjernen (1/2)

Rikets tilstand – Kappløpet om hjernen (2/2)

I Norge er det også drevet forskning og eksperimenter innenfor hjernekontroll. TV 2 tok opp dette i Rikets Tilstand, i et program som ble sendt 22.11.00. Disse eksperimentene ble utført i et nært samarbeid mellom CIA i USA og regjeringen i Norge. På lavere nivå i helsevesenet visste man ikke hva som foregikk.
De som var involvert var bla. overlege Carl Wilhelm Sem-Jacobsen, som var aktiv i USA`s romfartsprogram. Sem var en ekspert på flysikkerhet, og hadde nær tilknytning til Kongefamilien. Han arbeidet også for det som var forløperen til CIA; OSS, under 2 verdenskrig. Da Tyskerne kapitulerte fikk OSS kaptein Sem-Jacobsen ansvaret for de Russiske fangeleirene i Troms. Gerhardsen regjeringen og den amerikanske regjeringen støttet forskningslaboratoriene på Gaustad. Ford-stiftelsen sørget for at forskningen kom igang.
-Målet med forskningen var å kontrollere den menneskelige vilje, forteller sjefspsykolog ved Gaustad sykehus, Per J. Isdahl. til TV 2.
Sivilingeniør Per Hals, var en av mange nordmenn som var involvert i denne forskningen. Hals utviklet elektronikk for José Delgado ved Yale-universitetet på 60-tallet.
Ifølge dokumentene som TV2-Rikets Tilstand viser til, engasjerte Statsminister Einar Gerhardsen seg også i arbeidet med eksperimenter på hjernekontroll på mennesker. 6. desember 1956 bestemte ledelsen for Fords forskningsprogram seg for å innvilge 150 000 dollar til Gaustad sykehus. Pengene skulle brukes til å “studere den elektriske aktiviteten dypt inne i menneskehjernen”. Støtten ble gitt til Ørnulv Ødegård og Carl Wilhelm Sem-Jacobsen, og pengene ble satt inn i en amerikansk bank. Dette var i utgangspunktet i strid med norske valutabestemmelser, men Gerhardsen regjeringen ga støtte til etableringen. Gaustad direktør Ødegård sendte takkebrev til Ford stiftelsen. Einar Gerhardsen sørget for å opprette en overlegestilling for Sem-Jacobsen på Gaustad sykehus. Sosialminister Gudmund Harlem og helsedirektør Karl Evang sørget for at finansminister Trygve Bratteli godkjente opplegget. Begrunnelsen for eksperimentene var at de angivelig skulle være redd for at andre land kunne ha kommet lenger i forskningen og utviklingen av hjernekontroll. De begrunnet det med “rikets sikkerhet”.
LES
2rriz ft. William – Folk For Frihet

Hvem var egentlig vikingene? Hvem var norrønafolket? Hvor kom de fra?Kan historien om det hedenske folkeferd i Norden rett og slett være feilaktig?Hvor blev de av, Guds utvalgte folk,ble de igjen i Israel eller utvandret de til øyene i Norden? Er Norge Israel?Og hvorfor ville ”noen”, i så fall ha interesse av å fuske med kildene? For å holde oss uvitende om vår fortid? Og hvem er så ”noen”?LES

Vist 1440 ganger. Følges av 1 person.
Annonse