Skolerett Historien om Arnold Juklerød av Thore Lie

Arnold Juklerød ble tvangsinnlagt på Gaustad sykehus 22.11.1971 og møtte ved innleggelsen dir. / professor Ørnulv Ødegård. Siden ble han ”behandlet” av en serie av Gaustads ansatte. En av ”behandlerne” kom tidlig med denne uttalelsen: ”Du må lære å forstå at skal du kunne tilpasse deg dagens samfunn så må du være mer fleksibel når det gjelder sannheten”. Juklerød svarte: ”Dagens korrupte samfunn? Kan du konkret påpeke noe unormalt i det jeg sier og skriver?” Psykiateren: ”Det normale kan være å bli unormal!” Juklerød: ”Nå må du gi deg, det normale er og blir normalt” og videre fra Juklerød: ”Men det kan bli og har blitt så mye unormalitet i samfunnet at det normale blir karakterisert som unormalt, og det unormale blir karakterisert som det normale.” Psykiaterne skjønner ikke at sannheten er det som varer lengst! Sic!

Dette fører meg videre til Bibelen som var Juklerøds rettesnor i livet (Juklerød var jo en forkynner i Frikirken i sitt hjemdistrikt før psykiaterne tok ham) – og han førte meg videre inn i Guds Ord og jeg er ham (av flere) stor takk skyldig for min tro på Jesus Kristus og Guds Ord i dag. Og i Salmenes bok, salme nr. 41 versene (7 – 13) minner meg om Juklerøds rettferdighetskamp på Gaustad.

I Klassekampen 22.9.1982 ble advokat Ole Jacob Bae (Juklerøds advokat en viss periode) intervjuet av Albert H. Collett om bl. a. Gaustad-overlegen Bård Brekke og hvor Bae sier bl.a.: ”Det er to utsegner eg reagerer meget sterkt på. For det første Brekkes dulgte og halvkveda antydning om at Juklerød er ein potensiell drapsmann. Han seier riktignok at Juklerød likevel ikkje er det, men kvifor i all verda kjem han med slike fråsegner da? Dette er uhørt! Det er fullstendig uakseptabelt at ein lege kan uttale seg så poengtert injurierande om ein innlagt, og utsegna er opplagt grunnlag for ei injuriesak. Om Juklerød gjekk til ei slik sak, er eg overtydd om at han ville vinne. Den andre utsegna til Brekke som eg spesielt reagerer på er at ein må fylle ein kyrkjegard med pasientar før ein blir spesialist.

Thore Lie er født i 1944 på Kongsberg. Etter endt allmennutdannelse gikk han på ”Befalsskolen for Hærens Samband”, Jørstadmoen/Lillehammer (1964 – 1965) og utførte plikttjenesten bl. a. v/Brig N. i Heggelia, indre Troms. Utnevnt til løytnant i aug. 1986, og har ca. totalt 3 års tjeneste innen Hæren. Etter befalsutdanningen tok Lie økonomisk utdannelse/sivil-økonom og har vært lengst ansatt i Nylands Verksted, Aker-gruppen og siden Industribanken som i dag heter Innovasjon Norge. Tidligere (i 2003) har Lie gitt ut bok om sitt syn på psykiatrien sammen med Edel Sæther: ”Hva har jeg vært med på?”

Ring eller sms meg her – for bestillin 91993185

Kjøper her
Vist 524 ganger. Følges av 1 person.
Annonse