"Alt du ikke får vite om ADHD og Ritalin"

Er den eneste boken på norsk som gir deg nøytrale opplysninger om emnet. Her får du lese om hvordan man begynte å bruke Ritalin til barn, hva Ritalin er og hvilke virkninger dette midlet har på kropp og hjerne, om hvordan diagnosen ADHD ble til, om ‘lykkepiller’ (SSRI) og om hjernens overføringsstoffer, først og fremst serotonin og dopamin. Boken ble første gang utgitt i 2003. Dette er en VIKTIG bok for deg som vil vite mer om hva ADHD er og hva medisinering betyr, særlig dersom du har barn i skolealder som har fått diagnosen.

5.utgave av boken er kommet ut høsten 2010 og har med de siste, nyeste opplysningene.

Fakta om ADHD, Ritalin, Concerta og Strattera

“Før solgte man medisiner mot sykdommer. Nå selger man sykdommer som passer til medisinene.”

“Legemiddelindustrien bruker sin rikdom og makt til å påvirke enhver institusjon som står i dens vei, inkludert politikere, legemiddelverk, akademiske sentre og selve den medisinske profesjon.”

Dr. Marcia Angell, fhv. sjefsredaktør i The New England Journal of Medicine

Diagnosen “AD/HD” (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)

Diagnosen oppstod ved håndsopprekking på årsmøtet 1987 i den amerikanske psykiaterforeningen. Det finnes ingen fysiologiske bevis. Diagnosen settes ut fra observasjon og er en subjektiv betegnelse på atferd som finnes hos mange barn, som f.eks. uro og manglende konsentrasjon.

Ritalin / Concerta

Virkestoffet i disse midlene, metylfenidat, er et sentralstimulerende middel kjemisk likt amfetamin og misbrukes av mange for å oppnå rus. Les et oppsiktsvekkende dokument fra Sverige om dette.

Det er ingen læremessige fordeler ved bruk av ADHD-midler, og de er ikke trygge i bruk:
kilde

Legen Grace E. Jackson sier det så sterkt som at metylfenidat kan føre til celledød . I boken “Drug Induced Dementia” (“Dement av medisiner”, 2009) skriver hun :

“Et av de mest utforskede fenomen i toksikologi (giftlære) er den oksidative ødeleggelsen som forårsakes av amfetamin og andre sentralstimulerende midler. Det er ingen forskjell på gatedop og lovlig foreskrevne medisiner. I begge tilfelle frigjøres dopamin inni og/eller utenfor de dopaminproduserende cellene i hjernen. Dette resulterer i dannelsen av frie radikaler som så i sin tur ødelegger lipidene, glukosen og proteinene som finnes i alle cellevegger og organeller, inkludert mitokondriene og arvestoffet (DNA) i cellekjernen. Til syvende og sist resulterer dette i ødeleggelsen av nerve-endene og kan føre til celledød.”

Forskere fra MTA-studien har i mange år trodd at metylfenidat hjalp barn med diagnosen ADHD. Men oppfølgingsstudien fra 2007 forbløffet forskerne. Det viste seg da at de medisinerte barna ikke hadde noen nytte av medisinene. Tvert imot fant de mange negative virkninger.

Se filmen fra BBC her : kilde

Metylfenidat forlenger QT-intervallet i hjerterytmen og kan føre til plutselig hjertestans og dødsfall. Tidligere var det slik at Ritalin ikke måtte gis til barn/unge fordi de er så følelsesmessig ustabile. Det er velkjent at Ritalin/Concerta gir depresjoner. En rapport som det britiske legemiddelverket ville hemmeligholde, viser enda flere alvorlige bivirkninger av Ritalin/Concerta og Strattera. Det dreier seg om epileptiske anfall, noe som er den hyppigst innrapporterte bivirkningen av disse midlene.

Ved universitetet i Texas, medisinsk fakultet, ble det i 2005 oppdaget at alle de 12 barna som ble gitt Ritalin/Concerta, utviklet skader på kromosomene etter bare 3 måneders bruk. Prøver som ble tatt før medisineringen, viste normale verdier.kilde
University of Texas Medical Branch at Galveston

Hvis barnet ditt har fått diagnosen ADHD, får du høre at det er viktig med “tidlig behandling”, hvis ikke risikerer barnet ditt å bli kriminell eller rusmisbruker. Det forholder seg faktisk stikk motsatt! De som siden barnealder er blitt satt på Ritalin, har større risiko for å bli avhengig av amfetaminpreparater og for å havne i kriminalitet. Dette sier dommer Paul Conlon til avisen The Daily Telegraph (26.04.2007)kilde

Psykoser, mani og hallusinasjoner

Det amerikanske legemiddelverket FDA advarer mot bivirkninger som psykoser, mani og hallusinasjoner knyttet til bruk av ADHD-midlene. Den norske felleskatalogen har en lang liste over alvorlige bivirkninger som leger ikke opplyser om.

Psykiatere og legemiddelindustrien

De fleste psykiaterne er tilknyttet legemiddelindustrien. Biederman og Barkley er to av nestorene innen ADHD-industrien og var med fra begynnelsen, godt betalt av mange forskjellige legemiddelselskap. Joseph Biederman har mottatt svimlende beløp fra legemiddelindustrien uten å oppgi det til skattemyndighetene. Han fremstår samtidig som den barnepsykiateren som skriver ut mest psykofarmaka til barn helt ned i småbarnsalder under påskudd av at de lider av bipolar forstyrrelse.

Skolen og ADHD

På skolen foregår skjulte ADHD-tester, laget av de samme forskerne som er hyret inn av legemiddelindustrien. Disse forskerne stiller også opp på en såkalt informativ DVD , “Styrmenn uten ratt”, som er gitt ut til bruk i skolene. Her presenteres ensidig legemiddelreklame som internasjonal konsensus og forskningsbasert kunnskap. Denne DVD’en er sponset bl.a. av legemiddelselskapet Eli Lilly. Les også hva dr. Peter Breggin skriver om sykeliggjøringen av barn :
kilde

ADHD-foreninger

Alle ADHD-foreningene er opprettet og støttet økonomisk av legemiddelselskap. Informasjonen her er like ensidig som på DVD’en “Styrmenn uten ratt”.

STRATTERA

Dette er et antidepressivum som også er forbundet med mange helseskader. Det mest alvorlige ved dette middelet er den høye forekomsten av selvmordstanker og utvikling av hallusinasjoner (følelsen av dyr som kryper på kroppen), psykoser og mani. Dette har hendt også med små barn. FDA advarte mot dette allerede i mars 2006. 22. oktober 2008 ble den europeiske teksten for Strattera endret til følgende advarsel:

Strattera kan forårsake psykoser, hallusinasjoner, mani og agitasjon hos barn og voksne, også hos dem som ikke utviste slike symptomer før medisineringen.

En hemmeligholdt rapport fra MHRA, det britiske legemiddelverket , viser at i løpet av bare en måned kom det inn 130 rapporter om selvmordsrelatert atferd ved bruk av Strattera. En annen alvorlig bivirkning av Strattera er leverskader. Det rapporteres også om økt aggresjon, om hallusinasjoner som er ytterst skremmende for barnet og om psykoser. I den norske Felleskatalogen står det at “mulighet for sjeldne, alvorlige psykiske bivirkninger kan ikke utelukkes” .

Kjøp boka HER
Boken koster kr 220 pluss porto og forsendelseskostnader hos forfatter.

Ta også kontakt med carl andreas hope rydsaa
carlrydsaa@hotmail.com
mobil:46130614

Min pris er kr 220,-kr pluss porto og forsendelseskostnader.

Vist 2393 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Hva Gjør da att barnet får en så god hjelp til og kontrolere sinnet.høyere konsentrasjon I skole situasjon og hjemme.syntes dette er skremsel propaganda.tror att uansett hvordan en forsker på ting får en de resultatene en vill ha.posetivt eller negativt.

Annonse